Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
Όροι & Διατάξεις
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα, καθίστασθε υποχρεωμένος να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αλλαγες σε αυτους τους ορους και διαταξεις:


Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει απαραίτητο να τροποποιηθούν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Διατηρούμε το πιο πάνω δικαίωμα, ενημερώνοντας τις αλλαγές της, στο διαδίκτυο (on-line). Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά, καθώς και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας. Αφότου τέτοιες αλλαγές, έχουν μεταφερθεί online, η αποδοχή σας σ' αυτών των όρων και διατάξεων όπως τροποποιούνται, θεωρείται δεδομένη.

Χρηση του περιεχομενου
:


Υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι για την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας, μόνο.

Πληροφοριες που καταχωρουνται απο σας:

Μπορείτε να καταχωρήσετε πληροφορίες στον ιστοχώρο (site), ή να τις καταστήσετε διαθέσιμες σε άλλους χρήστες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Δεν ελέγχουμε, δεν εγκρίνουμε, δεν υποστηρίζουμε και δεν ασκούμε, εκδοτικό έλεγχο των πληροφοριών που τοποθετούνται από τους χρήστες και επομένως δεν δεχόμαστε την ευθύνη εγγυήσεων, ούτε κάνουμε εγγυήσεις, σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Και δεν συστήνουμε ότι εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος, στηρίζεστε σε τέτοιες πληροφορίες. Συμφωνείτε να μην καταχωρήσετε, (ή να μεταφέρετε)

(ι) οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι απαράδεκτες συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, πληροφοριών δυσφημιστικών, άσεμνων, απειλητικών, αναληθών, ή πληροφορίες που παραβιάζουν οποιονδήποτε εφαρμόσιμο νόμο, κανόνα, κανονισμό, ή τις συμβάσεις αγοράς,

(ii) οποιαδήποτε πληροφορία που παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, (περιλαμβάνοντας, άνευ περιορισμού, τα πνευματικά δικαιώματα και εμπιστευτικότητα),

(iii) οποιεσδήποτε πληροφορίες ή λογισμικό που περιέχουν ιούς, cancel bots, Trojan horses, worms, ή πληροφορίες που είναι ειδάλλως επιβλαβείς ή
(iv) οποιεσδήποτε πληροφορίες, που αποτελούν διαφήμιση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες από τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν δίνουμε καμία εγγύηση, όσο αφορά οποιεσδήποτε πληροφορίες που τοποθετούνται στον ιστοχώρο (site), από τους χρήστες της. Συνιστάμε να μην στηρίζεστε σε τέτοιες πληροφορίες. Με την τοποθέτηση μιας καταχώρησης στον ιστοχώρο (site), ή με το να καταστήσετε διαθέσιμες σε άλλους χρήστες οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Αποζημιωση:

Αποζημιώνετε αναπόφευκτα τον ιστοχώρο, καθώς και τους συνεργάτες του, από και ενάντια σε μερικές ή ολικές απώλειες, ζημίες και δαπάνες, τις οποίες, έχει χρεωθεί ή υποστεί, ο ιστοχώρος, προμηθευτές στοιχείων, ή συνεργάτες του ιστοχώρου, από οποιασδήποτε φύσης, πρόβλημα προκύψει από εσάς ή σχετικά με τη χρήση από εσάς, την παροχή ή τη διανομή, πληροφοριών σε οποιοδήποτε κομμάτι του ιστοχώρου, όπως επίσης οτιδήποτε έχει σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και διατάξεων από εσάς.

Συνδεσεις ηλεκτρονικων κειμενων:

Ο ιστοχώρος παρέχει τις συνδέσεις ηλεκτρονικών κειμένων, σε ιστοσελίδες , στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από άλλους ανθρώπους. Η χρησιμοποίηση μιας εξωτερικής σύνδεσης ηλεκτρονικών κειμένων, σημαίνει ότι εγκαταλείπετε τον ιστοχώρο - ιστοσελίδα και επομένως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν δίνουμε καμία
εξουσιοδότηση, εγγύηση ή αντιπροσώπευση, για τους όποιους συνδεμένους διαδικτυακούς χώρους.

Πνευματικη ιδιοκτησια:

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (συμπεριλαμβανομένων αντιγραφής, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά εμβλήματα) είτε είναι καταχωρημένα, είτε όχι στον ιστοχώρο, θα παραμείνουν ιδιοκτησία του ιστοχώρου και κανένας πελάτης, ή άλλο πρόσωπο, θα προσπαθήσει, ή θα επιχειρήσει να λάβει οποιοδήποτε τίτλο σε τέτοια δικαιώματα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστοχώρο, είναι πνευματικά δικαιώματα του ιστοχώρου και δεν πρέπει να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια. Οι χρήστες, έχουν την άδεια να αντιγράψουν κάποιο υλικό για την προσωπική χρήση τους, ως ιδιώτες μόνο. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναδημοσιεύσουν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων, είτε σε έναν άλλο ιστοχώρο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικής, ή άλλης μορφής, είτε ως τμήμα οποιασδήποτε διαφημιστικής υπηρεσίας, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια. Εάν επιθυμείτε συμπληρωματικές πληροφορίες, για την επιτρεπόμενη χρήση, ή μια άδεια για να αναδημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό, στείλετε μας μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (email) στη διεύθυνση: Εάν σας έχει χορηγηθεί άδεια για να αναπαραγάγετε υλικό, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε μερικές απλές οδηγίες, όσο αφορά τον τρόπο που οι πληροφορίες θα επιδεικνύονται. Μια αναγνώριση της πηγής πρέπει να περιλαμβάνετε, όποτε υλικό πνευματικών δικαιωμάτων της Επιχείρησης, αντιγράφεται ή δημοσιεύεται.

Διαφημιση και χορηγια:

Μέρη του διαδικτυακού χώρου, περιέχουν διαφήμιση και εγγυοδοσία. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση, ότι το υλικό που υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο, συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και δεν περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θεωρείτε απαράδεκτο, συμπεριλαμβάνοντας άνευ όρων πληροφορίες, που είναι δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές ή αναληθείς. Η ιστοσελίδα δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, ή οποιοδήποτε λάθος, ή ανακρίβεια στη διαφήμιση του υλικού.

Υπευθυνοτητα:

Λόγω του μεγάλου αριθμού πηγών, από τον οποίο η ιστοσελίδα λαμβάνει περιεχόμενα και λόγω της φύσης της ηλεκτρονικής διανομής, μέσω του παγκόσμιου ιστού (internet), ούτε η ιστοσελίδα, ούτε οποιοσδήποτε από τους πληροφοριοδότες , ή συνεργάτες της, θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη (είτε σε περίπτωση σύμβασης, είτε σε περίπτωση αδικοπραξίας), για οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες ή ζημίες ως αποτέλεσμα από, ή σχετικά με τη χρήση, ή την ανικανότητα, να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο, ή σε προσωρινό χώρο του ιστοχώρου. Τέτοιες καταστάσεις , θα αντιμετωπίζονται με αποφυγή και αποκλεισμό της ευθύνης, κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σύμφωνα με το νόμο. Η ιστοσελίδα θα είναι υπεύθυνη ως προς εσάς, όσο αφορά χαμένα κέρδη, ή για έμμεσες, ή τυχαίες, ή ειδικές, σωφρονιστικές, ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από, ή μέσα από τις πληροφορίες στο διαδικτυακό χώρο. Δε δίνουμε καμία εγγύηση, ότι ο ιστοχώρος, είναι απαλλαγμένος από την πιθανότητα μόλυνσης από ιούς, ή οτιδήποτε άλλο που έχει καταστρεπτικές ιδιότητες.