Ανακοινωσεις: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΣ ΟΑΣΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ | Ο ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019 |
 
   
   
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Σ. ΟΑΣΕ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δημοσίευση: 08-07-2019
...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΙΕ)
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 08-12-2018
 
Τα ΚΙΕ λειτουργούν, ως θεσμός ενίσχυσης των γνώσεων των μαθητών μας από το 1962, δηλαδή από της ενάρξεως της ΚΔ (1960). Ο ρόλος, ο σκοπός, και ο στόχος τους επιτυγχάνεται μέχρι σήμερα. Θεωρώ πως .......
 

Αναγκαιότητα η αναμόρφωση του θεσμού των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)

Τα ΚΙΕ λειτουργούν, ως θεσμός ενίσχυσης των γνώσεων των μαθητών μας από το 1962, δηλαδή από της ενάρξεως της ΚΔ (1960). Ο ρόλος, ο σκοπός, και ο στόχος τους επιτυγχάνεται μέχρι σήμερα. Θεωρώ πως ήρθε η στιγμή, ως Πολιτεία να ενσωματώσουμε το θεσμό αυτό, ως φυσική συνέχεια με τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και με τις Τεχνικές Σχολές, δηλαδή τα προγράμματά τους να αποτελέσουν συνέχεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι μαθητές μας, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε εξωτερικές εξετάσεις, όπως γλωσσών, πληροφορικής και στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Επιβάλλεται με κάποιες ενέργειες, ως Πολιτεία, να τα ενισχύσουμε. Είναι γνωστό το τεράστιο οικονομικό βάρος που επωμίζονται οι οικογένειες, στέλνοντας τα παιδιά τους σε διάφορα φροντιστήρια. Επιβάλλεται η ενίσχυση και η ενσωμάτωση των ΚΙΕ σε ένα Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο με τα πρωϊνά σχολεία και των δύο βαθμίδων (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης), ώστε οι μαθητές μας με τις γνώσεις και με τις δεξιότητες που θα αποκτούν να είναι σε θέση να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σύγχρονους πλέον κλάδους σπουδών που απαιτεί η αγορά και με αυτό το σύγχρονο εκπαιδευτικό ενιαίο πρόγραμμα εύκολα και με ασφάλεια να εργοδοτούνται, να νιώθουν επαγγελματική ασφάλεια, σιγουριά, αυτοπεποίθηση. Έτσι η κοινωνία μας, με τους νέους ανθρώπους σε επαγγελματική δράση θα προοδεύει, θα αναπτύσσεται, θα είναι ανταγωνιστική στο σύγχρονο και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Η οικονομική αυτάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλισθεί με σκοπό τη διαφύλαξη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί ως στρέβλωση του ανταγωνισμού της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταγράφονται με έρευνα οι επιτυχίες των μαθητών και να ανακοινώνονται μέσα από τα ενημερωτικά προγράμματα που θα εκδίδει η υπηρεσία των ΚΙΕ. Αυτό δεν ισχύει μέχρι σήμερα.

Ως συμπληρωματική κι ενισχυτική εκπαίδευση της πρωινής φοίτησης θα πρέπει να διευρυνθεί με προγράμματα και εκπαιδευτικούς με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μας σε όλα τα μαθήματα. Με σκοπό την κάλυψη νέων τομέων γνώσεων που δεν διδάσκονται μέχρι σήμερα στα ΚΙΕ και δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι νέοι πολίτες της ΚΔ για να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται με πολίτες άλλων χωρών. Επιβάλλεται η διεύρυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των μαθημάτων στα ΚΙΕ. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται η προσφορά των μαθημάτων με την κάλυψη κόστους από τις οικογένειες, ως αντίστοιχο όπως ισχύει έως τώρα οικονομικά στα ΚΙΕ, δηλαδή, θα επιβαρύνονται με ελάχιστο οικονομικό κόστος σε σχέση με τα σημαντικά ποσά που πληρώνουν μέχρι σήμερα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, όταν τα προγράμματα αυτά είναι ολοκληρωμένα, στα πλαίσια της διά βίου μάθησης, τεκμηριωμένα να διεκδικήσει το ΥΠΠ αύξηση της εισφοράς κονδυλίων από την ΕΕ για κάλυψη αυτών των οικονομικών αναγκών. Είναι σημαντική πολιτική της ΕΕ η «διά βίου μάθηση», η αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του συνόλου των πολιτών της, ανεξάρτητα από ηλικίες. Ήδη στα ΚΙΕ φοιτούν ενήλικες για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως γνώση γλωσσών, και πληροφορικής.

Επιβάλλεται η διασύνδεση μαθημάτων με τα αναλυτικά προγράμματα του ΥΠΠ με ταυτόχρονη διασύνδεση της διδασκαλίας των Ευρωπαϊκών Γλωσσών με τις απαιτήσεις των εξωτερικών εξετάσεων, μέσα σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, ώστε οι  μαθητές ολοκληρώνοντάς το να είναι σε θέση να δώσουν τις καθορισμένες εξετάσεις των Ευρωπαϊκών Χωρών και να επιτυγχάνουν στο στόχο τους που είναι η απόκτηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, πχ Β1 και Β2 στη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, ΙΕΛΤΣ για την Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα να ισχύσουν και για Τρίτες Χώρες π.χ. Ρωσική γλώσσα.

Με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών της Β και Γ Λυκείου και Τεχνικής Σχολής, για να εγγράφονται και να φοιτούν στα ΚΙΕ, εισηγούμεθα να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ανάμεσα στα ονόματα τριών εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών είναι ήδη καθορισμένα.

Οι μαθητές οι οποίοι θα προσέρχονται στα ΚΙΕ πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μία αίθουσα διδασκαλίας, για να μπορούν να προετοιμάζουν την κατ’οίκον εργασία τους με καθοδήγηση κι έλεγχο από έναν εκπαιδευτικό τον οποίο θα τοποθετεί το ΥΠΠ.

Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για διάφορα αθλήματα είναι αυτονόητη η ανάγκη κάλυψης πολλών αθλημάτων ως ξεχωριστά μαθήματα. Ωστόσο όμως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά το πρωινό μάθημα, λόγω περιορισμού πόρων και χρόνου. Εδώ φαίνεται καθαρά η ανάγκη όπως ο μαθητής απολαμβάνει της δυνατότητας προσφοράς και άλλων αθλητικών μαθημάτων έστω και με δική του οικονομική συμβολή. Είναι οικονομικά ακατόρθωτο το μικρό μας κράτος να επιβαρυνθεί με αυτό το βάρος, προκειμένου να διασφαλίσει την υποχρέωσή του για προσφορά διευρυμένης αθλητικής εκπαίδευσης. Τα ΚΙΕ μπορούν να ενσωματώσουν προσφορά πρόσθετων μαθημάτων εκτός σχολικού χρόνου με αύξηση του χρόνου και του χώρου των δράσεών τους. Η κοινωνία με αυτό τον τρόπο επωφελείται μέσα από την ανάπτυξη πρόσθετων αθλητικών προγραμμάτων πέραν του ποδοσφαίρου και μάλιστα βασισμένη στα πραγματικά ενδιαφέροντα και κλίσεις των μαθητών.

Κατά αντιστοιχία με τα θέματα αθλητισμού υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο της εκπαίδευσης της τέχνης. Στον κλάδο αυτό υπάγονται αρκετές ειδικότητες αναγκαίες για την ανάπτυξη της οικονομίας της πατρίδας μας. Αυτές τις ειδικότητες ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε κάποιο άλλο σύστημα μέχρι σήμερα στην Κύπρο δεν τις έχει αξιοποιήσει κάτω από μία ενιαία διοικητική ομπρέλα, και να φέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, για σπουδές και ειδίκευση των μαθητών μας, ώστε με τέτοια εφόδια γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων να εισέρχονται σε κλάδους Πανεπιστημίων και γεμάτοι από γνώσεις να διαπρέπουν στα Πανεπιστήμια. Τα ΚΙΕ είναι ο φορέας της δημόσιας εκπαίδευσης, που με την εμπειρία 60 σχεδόν χρόνων μπορούν να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους κλάδους να τους δώσουν ταυτότητα, κύρος, δύναμη και ισχύ μέσα από τα δικά τους πλέον σύγχρονα προγράμματα. Ζωγραφική, πλαστική, αγιογραφία, συντήρηση παραδοσιακών αντικειμένων κλπ. μπορούν να είναι μέρος αυτών των προγραμμάτων. Με εξετάσεις και με διπλώματα διεθνούς κύρους.

Με τις εισηγήσεις αυτές δεν μειώνω την προσφορά των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν στη βάση της εθελοντικής φοίτησης μόνο ενηλίκων για απόκτηση γνώσεων για τους δικούς τους λόγους. Με προγράμματα αναπτυγμένα στα πλαίσια του επαγγελματικού ανταγωνισμού ενσωματωμένα κάτω από την διοίκηση των ΚΙΕ μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία μας με βεβαιότητα στον 21ον αιώνα, του οποίου κύριο χαρακτηριστικό, όπως όλα δείχνουν θα είναι η εξειδίκευση.

Οι διευθύνοντες στα ΚΙΕ πρέπει να είναι έμπειροι και ικανοί με βάση τις εκθέσεις των διευθυντών και επιθεωρητών με χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στη Μέση Εκπαίδευση.  Πρέπει να καθορίζεται ο πρώτος διευθύνων από τον εκάστοτε προϊστάμενο σε κάθε ΚΙΕ. Χρειάζονται σε κάθε ΚΙΕ τουλάχιστον δύο διευθύνοντες, με σαφείς και ξεκάθαρους ρόλους, σύμφωνα με κανονισμούς λειτουργίας των ΚΙΕ, διότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΚΙΕ. Ο αριθμός των διευθυνόντων πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των μαθημάτων που θα επιλέγουν οι μαθητές σε κάθε σχολική χρονιά. Οι  εκθέσεις των διευθυνόντων για τους εκπαιδευτές να είναι εμπιστευτικές όπως ήδη ισχύουν, όμως να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν για τη σειρά των εκπαιδευτών στην επόμενη σχολική χρονιά. Επιβάλλεται ταχύτατα η δημιουργία Κανονισμών Λειτουργίας των ΚΙΕ.

Είναι γνωστό πως για να λειτουργήσει ένας οργανισμός χρειάζεται να έχει κάποια οικονομική ενίσχυση. Δυστυχώς οι διευθύνοντες των ΚΙΕ δεν έχουν κανένα ταμείο. Έτσι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν υποχρεώσεις προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους.  Πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ποσό, κατά αναλογία με τα πρωινά σχολεία. Δηλαδή, κατά αναλογία με τον αριθμό των μαθητών να  παίρνουν ένα ποσό χρημάτων όπως ισχύει στο  πρωινό σχολείο.

Οι επιμελητές /τριες στα ΚΙΕ πρέπει να εργάζονται σε συνεχόμενο ωράριο και στο σύνολο του έτους, για να διεκπεραιώνουν πλήρως και έγκαιρα τις γραφειακές ανάγκες.

Ο 21ος αιώνας έχει ήδη καθορίσει τα χαρακτηριστικά του στον τομέα της οικονομίας και στον κοινωνικό τομέα. Οι νέοι άνθρωποι θα ζήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον της εξειδίκευσης, δεν έχουμε ως Πολιτεία το δικαίωμα να στερήσουμε από τα παιδιά μας τις ευκαιρίες που τους παρέχει η ΕΕ και το σύγχρονο περιβάλλον. Από εμάς και από τις αποφάσεις μας θα εξαρτηθεί η ποιότητα της ζωής των νέων ανθρώπων. Επιβάλλεται να κινηθούμε γρήγορα, δραστήρια κι αποφασιστικά.

Δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης, Βουλευτής Αμμοχώστου

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus