Ανακοινωσεις: Κάβο Γκρέκο: Αξιοποίηση των Γαλλικών Εγκαταστάσεων και δημιουργία μουσείου |
 
   
   
 
 
Κάβο Γκρέκο: Αξιοποίηση των Γαλλικών Εγκαταστάσεων και δημιουργία μουσείου Δημοσίευση: 08-07-2020
...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ: Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης και Δημοκρατία
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 22-04-2020
 
Αναμφίβολα, αυτήν τη χρονική περίοδο η Δημοκρατία στην Κύπρο έχει τοποθετηθεί στη βαριά κατάψυξη, επειδή προέχει η σωτηρία των ανθρώπων. Ως γνωστόν, εδώ και μερικές εβδομάδες έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω των ειδικών περιστάσεων που δημιούργησε η πανδημία του Κορωναϊού. Ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι δεν επικρίνω την λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση, αντίθετα επικροτώ την άμεση δράση της, διότι έχει ως σκοπό την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος της υγείας των ανθρώπων.
 

ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ: Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης και Δημοκρατία

Αναμφίβολα, αυτήν  τη χρονική περίοδο η Δημοκρατία στην Κύπρο έχει τοποθετηθεί στη βαριά κατάψυξη, επειδή προέχει η σωτηρία των ανθρώπων. Ως γνωστόν, εδώ και μερικές εβδομάδες έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω των ειδικών περιστάσεων που δημιούργησε η πανδημία του Κορωναϊού. Ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι δεν επικρίνω την λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση, αντίθετα επικροτώ την άμεση δράση της, διότι έχει ως σκοπό την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος της υγείας των ανθρώπων.

 

Υπογραμμίζω με έντονο τρόπο, την απουσία λειτουργίας του  κοινοβουλευτικού θεσμού, ως προστάτη της Δημοκρατίας, στη χώρα μας και το πόσο απλοϊκά λήφθηκε η απόφαση να αφεθεί η Βουλή μακριά από αποφάσεις και δημόσιο διάλογο, για τις οποίες όφειλε να πρωτοστατεί. Επικρίνω αυτήν ακριβώς την νοοτροπία που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή, η οποία έχει οδηγήσει στο να αφαιρεθεί από τη Βουλή ή πιο σωστά η ίδια η Βουλή να αφαιρέσει από τον εαυτό της, τη δυνατότητα ελέγχου των μέτρων που λαμβάνει η Εκτελεστική Εξουσία λόγω της ειδικής κατάστασης που διανύουμε. Καθώς, η εξουσία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, γίνεται επιτακτικότερη στις ειδικές συνθήκες που έχουν τροχοδρομηθεί και έχουν αποφασισθεί με το «Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης». Σε ένα Κράτος Δικαίου, δεν πρέπει να αφήνονται εξ ’ολοκλήρου οι αποφάσεις στην Εκτελεστική Εξουσία χωρίς έλεγχο από τη Βουλή.

 

Σαφώς, το δικαίωμα προστασίας της υγείας του πολίτη επιβάλλει τη λήψη μέτρων, τα οποία ενδεχομένως να αποβαίνουν σε βάρος άλλων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει, με βάση τις τραγικές εξελίξεις, είναι κατά πόσο η επιβολή αυτού του μέτρου, γίνεται στη βάση δημοκρατικών αρχών και η ενάσκησή της από τα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας διεξάγεται χωρίς αλαζονεία ή κατάχρηση εξουσίας ή άλλως πως. Αναρωτιέμαι, οι Αντιπρόσωποι των Πολιτών, δεν πρέπει να συζητήσουν τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή αιχμής των τραγικών αυτών εξελίξεων, κατά πόσον η άσκηση αυτής της εξουσίας γίνεται με τρόπο πραγματικής προστασίας των πολιτών; Οι αντιπρόσωποι του λαού, δε θα πρέπει με τον προβληματισμό και την ωφέλιμη δημοκρατική παρέμβασή τους να αποτρέπουν κατάχρηση εξουσίας από τα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, εφόσον χρειασθεί; Θεσμικώς, τυχών λανθασμένη υλοποίηση αποφάσεων βαρύνει στη συνείδηση των πολιτών το αιρετό μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, που είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και φυσικά το σύνολο των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

 

Το πως εφαρμόστηκε το Καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης, στην Κύπρο, είναι ένα θέμα που πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Ειδικά με τον τρόπο που έχει επιβληθεί, στη βάση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, ενός νομοθετήματος που περιορίζει κατά βούληση, στο βωμό της προστασίας του δικαιώματος της δημόσιας υγείας σήμερα, τα λοιπά άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπέρτατο Νόμο της Χώρας, όπου δεν μπορεί να τυγχάνουν περιορισμού, χωρίς να τηρούνται οι Αρχές της Αναλογικότητας και της Αναγκαιότητας. Συνεπώς, ο δημοκρατικός έλεγχος από τη Βουλή, της επιβολής του εν λόγω Καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης, καθίσταται απολύτως αναγκαίος.

 

Η εφαρμογή του Καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να επιβάλλει εκπτώσεις στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους, αλλά ούτε και να θέτει το οποιοδήποτε όργανο του κράτους εκτός λειτουργίας, πόσο μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Πολιτών. Ακόμη και στην περίπτωση επίσημης κήρυξης Εκτάκτου Ανάγκης στη βάση του άρθρου 183 του Συντάγματος η Βουλή των Αντιπροσώπων λειτουργεί και συνεδριάζει κανονικά, εάν το ίδιο το Σώμα δεν αποφασίσει διαφορετικά.

 

Τι συμβαίνει όμως σήμερα; Η Βουλή που είναι το όργανο άσκησης ελέγχου και προστασίας του δημοκρατικού συστήματος, έχει ουσιαστικά αναστείλει τη λειτουργία της. Και αυτό παρακαλώ, για λόγους προστασίας και μη μετάδοσης της ασθένειας. Αν είναι δυνατόν, να τοποθετείται η λειτουργία της Βουλής, στην ίδια βάση με αυτή άλλων οργανισμών. Σε καμία περίπτωση η Βουλή, δεν πρέπει να τυγχάνει ή / και να θέτει τον εαυτό της στη ίδια βάση ενός απλού οργανισμού. Διερωτώμαι, είναι ο ρόλος της Βουλής απλά επικυρωτικός για τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, χωρίς να προϋπάρχει διάλογος και ψηφοφορία; Επιτρέπεται να γίνεται αποδεκτή μία νοοτροπία με κύριο χαρακτηριστικό την κανονιστική διεκπεραίωση των αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας; Η άποψή μου είναι ότι η δύσκολη αυτή  χρονική περίοδος, που διανύει η χώρα μας, και ο τρόπος επιβολής της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για λειτουργία της Βουλής.

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus