Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ Δημοσίευση: 24-02-2020
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.382, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη.. ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ "ΠΟΝΤΙΚΑΣ"
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 21-10-2019
 
Απάντηση ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.065, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη...
 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.065, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)     Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει “Σχέδιο Καταπολέμησης της Ποντίκας”, το οποίο έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμόν 73.752 και 80.704, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνιών 27.06.2012 και 26.05.2016, αντίστοιχα.  Στα πλαίσια του εν λόγω Σχεδίου, το Τμήμα Γεωργίας διεξάγει εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας με δικά του συνεργεία σε γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές, οι οποίες κρίνονται ως σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας.  Το συνεργείο του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές της Επαρχίας έχει καλύψει ήδη μεγάλο μέρος των γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών, που θεωρούνται σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας.

(β)     Το ίδιο Τμήμα προβαίνει επίσης σε μια σειρά άλλων μέτρων περιορισμού της ποντίκας, όπως είναι η εγκατάσταση τεχνητών φωλιών ανθρωποπουλιών σε διάφορες γεωργικές περιοχές (συγκεκριμένα στην Επαρχία Αμμοχώστου έχουν τοποθετηθεί τέσσερις τεχνητές φωλιές) και η προώθηση των εθελοντικών εκστρατειών με τη συμμετοχή οργανωμένων συνόλων και κρατικών υπηρεσιών.

(γ)     Επιπρόσθετα, οι πρόνοιες του προαναφερόμενου Σχεδίου παρέχουν τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να προμηθεύονται το ποντικοδόλωμα Doa Rat Bait που παρασκευάζει το Τμήμα Γεωργίας στην επιδοτημένη τιμή των €0,50 ανά κιλό συν Φ.Π.Α., έτσι ώστε να διεξάγουν οργανωμένες εκστρατείες εντός των διοικητικών ορίων τους.  Το Τμήμα Γεωργίας έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια διαφωτιστικές διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή ορθολογικών εκστρατειών και στην ορθή χρήση των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της ποντίκας καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον.

(δ)     Στην Επαρχία Αμμοχώστου οι πλείστοι Δήμοι και Κοινότητες προβαίνουν σε οργανωμένες εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας εντός των διοικητικών τους ορίων.  Σημειώνεται ότι λόγω των κατάλληλων καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2019, αλλά και της πολυομβρίας της χειμερινής περιόδου, παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού της ποντίκας.

(ε)     Η καταπολέμηση της ποντίκας και άλλων τρωκτικών εντός και περιμετρικά των οικιστικών περιοχών και στα αποχετευτικά συστήματα πραγματοποιείται από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι Τοπικές Αρχές, τα Συμβούλια Αποχετεύσεως και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.  Στην Επαρχία Αμμοχώστου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων, εργοδοτώντας σε μόνιμη βάση συνεργείο δύο ατόμων, το οποίο προβαίνει σε συνεχή καταπολέμηση των τρωκτικών πέριξ των οικιστικών περιοχών και κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης.

(στ)   Επισημαίνεται επίσης και ο σημαντικός ρόλος στον περιορισμό του πληθυσμού της ποντίκας που διαδραματίζουν επίσης οι ίδιοι οι πολίτες, που θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αποφυγής δημιουργίας εστιών πολλαπλασιασμού των τρωκτικών και μέτρα προστασίας των περιουσιών τους.

(ζ)     Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για περιορισμό των προβλημάτων που προκαλούνται από τους πληθυσμούς της ποντίκας σε γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές.

(η)     Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.»

 

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus