Ανακοινωσεις: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΣ ΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΙΕ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
 
   
   
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΣ ΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Δημοσίευση: 17-12-2018
Ο βουλευτής Κ. Χατζηγιάννη συμμετέχει σε διερευνητική αποστολή του Προεδρείου της Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ στην Ουκρανία μέχρι της 21 Δεκεμβρίου 2018. ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΦΙΚΒ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 02-01-2015
 
Έχει ετοιμασθεί προσχέδιο πρότασης νόμου του βουλευτή Αμμοχώστου Δρα Κυριάκου Χατζηγιάννη που σκοπό έχει την διαχείρισης προγράμματος αγοράς απροσπέλαστων περιουσιών από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, οι οποίες στη συνέχεια θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία των προσφυγικών δήμων ή κοινοτήτων υπό μορφή εμπιστεύματος.
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Συνοπτικός

τίτλος.

70(Ι) του1998

105(Ι) του 1999

163(Ι) του 2000

169(Ι) το 2003

254(Ι) του 2004

156(Ι) του 2005

52(Ι) του 2011.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θεμάτα) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο του 1998 μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί το Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1998 έως 2014.

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

  1. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

 

 

 

 

 

«ακίνητη ιδιοκτησία» σημαίνει ακίνητη ιδιοκτησία ως διαλαμβάνεται στο Κεφ. 224 άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμισης) Νόμου όπως αυτός θέλει εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (και αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στα κατεχόμενα).

 

 

 

«δυσπραγών ιδιοκτήτης» σημαίνει Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη κατεχόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας, του οποίου λόγω της τουρκικής εισβολής, η οικονομική κατάσταση έχει επηρεασθεί δυσμενώς, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις συνήθεις καθημερινές του ανάγκες και την υποχρέωσή του, έναντι των μελών της οικογένειάς του, περιλαμβανομένων και της προικοδότησης και μορφώσεώς τους.

 

 

 

«εγγραφή μίσθωσης ή εγγραφή μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος» σημαίνει την εγγραφή μίσθωσης ή εγγραφή μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος ως διαλαμβάνεται στα άρθρα 65Β και 65Δ του Κεφ. 224 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, όπως αυτός θέλει εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

 

 

«εμπίστευμα ή καταπίστευμα» σημαίνει τη διάθεση περιουσίας για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού.  Ιδρύεται με μονομερή δικαιοπραξία του ιδρυτή, πρέπει να είναι έγγραφη, να περιέχει τα στοιχεία της περιουσίας που διατίθεται, το σκοπό που επιδιώκεται, το όνομα του καταπιστευματοδόχου και το άτομο ή το κοινωνικό σύνολο προς όφελος του οποίου διατίθεται η περιουσία.

 

 

 

«εμπίστευμα» σημαίνει εμπίστευμα ως διαλαμβάνεται στο Κεφ. 224 άρθρο 65ΙΕ του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, όπως αυτός θέλει εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

 

 

«σύμβαση» σημαίνει τη σύμβαση ως διαλαμβάνεται το Κεφ. 149, άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου, όπως αυτός θέλει εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

  1. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ1):

 

 

 

«να αγοράζει περιουσία Ελληνοκυπρίων δυσπραγούντων ιδιοκτητών έπειτα από αίτησή τους στον ΚΦΙΚΒ, η οποία θα μεταβιβάζεται στον κατεχόμενο δήμο ή κοινότητα στον οποίο ο δυσπραγούντας ιδιοκτήτης έχει την περιουσία του.

 

 

 

Νοείται ότι η πωληθείσα περιουσία θα μπορεί να επαναγοραστεί από τον αρχικό ιδιοκτήτη μόνο στη περίπτωση που ο ίδιος το επιθυμεί.».

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

  1. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη “χορηγίας” (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή προς αγορά κατεχόμενης περιουσίας».

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να διαχειρίζεται πρόγραμμα αγοράς απροσπέλαστων περιουσιών, οι οποίες στη συνέχεια θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία των προσφυγικών δήμων ή κοινοτήτων υπό μορφή εμπιστεύματος.

 

 

 

  
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus