Ανακοινωσεις: ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΙΕ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
 
   
   
 
 
ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ Δημοσίευση: 12-12-2018
Ομιλία βουλευτή Κ. Χατζηγιάννη στο Τρίτο Παγκόσμιο Φόρουμ κατά του Εγκλήματος της Γενοκτονίας υπό την ιδιότητα του Εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 08-10-2012
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

1.

Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.

Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΔΙΟ ΕΓΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.

Πεδίο εφαρμογής.

4.

Ορισμός λαϊκής αγοράς.

5.

Προϊόντα που μπορούν να πωλούνται σε λαϊκή αγορά.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

6.

Συμβουλευτική Επιτροπή.

7.

Σκοπός, ρόλος και αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

8.

Άδεια λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

9.

Καθορισμός και οριοθέτηση της λαϊκής αγοράς.

10.

Διαχείριση λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

11.

Συμπλεγματοποίηση λαϊκών αγορών.

12.

Προσδιορισμός θέσεων εντός της λαϊκής αγοράς.

13.

Διαφάνεια.

14.

Μέρα και ώρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

15.

Ανώτατος αριθμός αδειών συμμετοχής σε λαϊκές αγορές.

16.

Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

17.

Όροι και προϋποθέσεις παροχής άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

18.

Ισχύς άδειας και ανανέωση άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

19.

Τέλη συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

20.

Αρμοδιότητα ελέγχου λαϊκής αγοράς.

21.

Ευθύνη κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών.

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

22.

Διοικητικό πρόστιμο.

 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23.

Κανονισμοί.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Συνοπτικός τίτλος.

 

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2012.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Ερμηνεία.

2.

Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

 

 

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την κατά τόπους αρμόδια αρχή τοπικής

αυτοδιοίκησης.

 

 

 

“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή

Κοινοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του

Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

 

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

 

 

 

111 του 1985

1 του 1986

8 του 1986

25 του 1986

39 του 1986

50 του 1986

114 του 1986

121 του 1986

149 του 1986

14 του 1987

63 του 1987

165 του 1987

320 του 1987

39 του 1988

204 του 1988

119 του 1990

143 του 1991

190 του 1991

223 του 1991

40(Ι) του 1992

54(Ι) του 1992

87(Ι) του 1992

23(Ι) του 1994

37(Ι) του 1995

8(Ι) του 1996

65(Ι) του 1996

85(Ι) του 1996

20(Ι) του 1997

112(Ι) του 2001

127(Ι) του 2001

128(Ι) του 2001

139(Ι) του 2001

153(Ι) του 2001

23(Ι) του 2002

227(Ι) του 2002

47(Ι) του 2003

236(Ι) του 2004

53(Ι) του 2005

86(Ι) του 2005

118(Ι) του 2005

127(Ι) του 2005

137(Ι) του 2006

157(Ι) του 2006

25(Ι) του 2007

147(Ι) του 2007

153(Ι) του 2007

19(Ι) του 2008

73(Ι) του 2008

51(Ι) του 2009

97(Ι) του 2009

48(Ι) του 2010

121(I) του 2010

30(I)του2011

137(I) του 2011.

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του

περί Δήμων Νόμου.

 

 

 

86(Ι) του 1999

51(Ι) του 2000

5(Ι) του 2001

131(Ι) του 2001

199(Ι) του 2002

228(Ι) του 2002

52(Ι) του 2005

128(Ι) του 2005

148(Ι) του 2006

156(Ι) του 2006

27(Ι) του 2007

154(Ι) του 2007

166(Ι) του 2007

2(Ι) του 2009

50(Ι) του 2009

98(Ι) του 2009

47(Ι) του 2010

120(Ι) του 2010

29(Ι) του 2011

136(Ι) του 2011.

“κοινότητα” σημαίνει κοινότητα που συστάθηκε με βάση τις

πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου.

 

 

 

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

 

 

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Πεδίο εφαρμογής.

3.

Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε λαϊκή αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, και βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας.

 

Ορισμός

λαϊκής αγοράς.

4.

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, λαϊκή αγορά ορίζεται ως ο ακάλυπτος χώρος στον οποίο πραγματοποιείται υπαίθριο, στάσιμο, λιανικό εμπόριο προϊόντων εγχώριας παραγωγής, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5:

 

Νοείται ότι ως ακάλυπτοι χώροι λογίζονται και οι   εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.

 

 

Προϊόντα που μπορούν να πωλούνται σε λαϊκή αγορά.

5.

(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εντός της λαϊκής αγοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4, μπορεί να διεξάγεται εμπόριο για τα ακόλουθα προϊόντα εγχώριας παραγωγής:

 

 

(α)

φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

 

 

(β)

πρωτογενή προϊόντα γης.

 

 

(γ)

κομμένα άνθη και φυτά γλάστρας.

 

 

(δ)

παράγωγα των πιο πάνω προϊόντων τα οποία παρασκευάζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά˙

 

 

(ε)

παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα˙

 

 

(στ)

σαλιγκάρια άγρια ή εκτροφής˙

 

 

(ζ)

συσκευασμένο μέλι με την αναγραφή του ονόματος του παραγωγού˙

 

 

(η)

παράγωγα κτηνοτροφικών προϊόντων τα οποία παρασκευάζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά και φέρουν δική τους σήμανση του πρωτογενή τομέα που προέρχονται˙

 

 

(θ)

εποχιακά παραδοσιακά προϊόντα˙ και

 

 

(ι)

ελαιόλαδο, ελιές σε άλμη, γλυκά του κουταλιού και αρτοποιητικά προϊόντα.

 

 

(2) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε λαϊκή αγορά να διαθέτουν προς πώληση προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε αποθήκες ή και ψυγεία ή που φέρουν εμπορική σήμανση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

Συμβουλευτική

Επιτροπή.

6.

Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία θα ανανεώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια, της οποίας θα προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, και στην οποία θα συμμετέχουν ως μέλη οι ακόλουθοι:

 

 

(α)

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή),

 

 

(β)

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

 

 

(γ)

ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

 

 

(δ)

ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

 

 

(ε)

ένας εκπρόσωπος κάθε αγροτικής οργάνωσης˙

 

 

(στ)

ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης καταναλωτών˙ και

 

 

(ζ)

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας (Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων).

 

 

 

Σκοπός, ρόλος και αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

7.-

(1)

Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών εντός των ορίων της Δημοκρατίας.

 

 

(2)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 

 

(α)

Ετοιμάζει πρόταση προς τον Υπουργό, η οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις ως προς τον αριθμό των λαϊκών αγορών, καθώς και τις τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν το επόμενο έτος εντός των ορίων της Δημοκρατίας.

 

 

 

(β)

Με αιτιολογημένη απόφασή της, και αφού ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη, κατά περίπτωση, του οικείου δήμου ή της κοινότητας εισηγείται προς τον Υπουργό τη μετακίνηση ή την κατάργηση συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

 

 

 

(γ)

Παρακολουθεί την τήρηση της νομοθεσίας και εισηγείται προς τον Υπουργό κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών

 

 

(3)

Η  Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και υποβάλλει γραπτώς τις αποφάσεις ή και εισηγήσεις της στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άδεια λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

8.

(1)  Η άδεια λειτουργίας λαϊκής αγοράς είναι ετήσια και εγκρίνεται από τον υπουργό, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

 

(2)   Η έγκριση της πιο πάνω άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στον ημερήσιο τύπο.

 

 

Καθορισμός  και οριοθέτηση λαϊκής αγοράς.

9.

Ο χώροι στους οποίους θα λειτουργούν λαϊκές αγορές για το επόμενο έτος θα καθορίζονται και θα οριοθετούνται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο θα εκδίδεται μετά από αίτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στον ημερήσιο τύπο, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

 

 

 

Διαχείριση λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

10.

(1)

Η διαχείριση της λαϊκής αγοράς γίνεται από την κατά περίπτωση οικεία αρμόδια αρχή.

 

 

 

(2)

Η ανάθεση της διαχείρισης της λειτουργίας λαϊκής αγοράς δύναται να εκχωρείται σε ιδιώτη διαχειριστή κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού από την οικεία τοπική αυτοδιοίκηση.

 

 

 

Νοείται ότι τη διαχείριση της λειτουργίας λαϊκής αγοράς δε δύναται να αναλάβει παραγωγός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή.

 

 

 

 

Συμπλεγματοποίηση λαϊκών αγορών.

11.

 

Κάθε τοπική αυτοδιοίκηση από μόνη της ή σε συνεργασία με αριθμό άλλων τοπικών αυτοδιοικήσεων δύναται να λειτουργήσει λαϊκή αγορά την οποία δύναται να διαχειρίζεται από μόνη της ή να αναθέσει σε ιδιώτη διαχειριστή κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού.

 

 

 

 

Προσδιορισμός θέσεων εντός της λαϊκής αγοράς.

12.

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο χώρο λαϊκής αγοράς καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής χωρίς να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η λαϊκή αγορά, βρίσκονται σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των αδειών που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16, τις κατηγορίες των προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών.

 

 

 

 

Διαφάνεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

……(Ι) του 2012.

 

 

 

13.

Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου ελέγχου των προϊόντων που διακινούνται εντός της λαϊκής αγοράς, ο συμμετέχων σε αυτήν υποχρεούται να αναγράφει σε ειδικές καρτέλες σήμανσης, το όνομα του, το είδος, την τιμή, τα συστατικά, το βάρος, την ποιότητα καθώς και τον τόπο παραγωγής του προϊόντος.  Ο συμμετέχων στη λαϊκή αγορά μπορεί να είναι μόνο παραγωγός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών δυνάμει του περί Δημιουργίας Μητρώου Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου και να θέτει προς πώληση μόνο δικά του προϊόντα.

 

Μέρα και ώρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

14.-

(1)

Κάθε λαϊκή αγορά δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 15.00.

 

 

 

 

 

(2)

Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), η επιλογή της ημέρας και του συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς αποφασίζεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Ανώτατος αριθμός αδειών συμμετοχής σε λαϊκές αγορές.

15.

Μετά από την έκδοση του πιο πάνω διατάγματος, καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, ο ανώτατος αριθμός των αδειών συμμετοχής σε λαϊκές αγορές, που προγραμματίζεται να χορηγηθούν για το επόμενο έτος μαζί με την προκήρυξη για υποβολή αίτησης. Η εν λόγω απόφαση  καθώς και η προκήρυξη δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

Παράρτημα.

16.-

(1)

Κάθε ενδιαφερόμενος για συμμετοχή σε λαϊκή αγορά υποβάλλει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη, και η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

 

(2)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την αρμόδια αρχή, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τις εξετάζει και συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις συγκέντρωσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και εγκρίθηκαν.

 

 

(3)

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση δεν έχει εγκριθεί και το όνομα του δεν αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του πίνακα που αναγράφεται στο εδάφιο (2).

 

 

(4)

Η αρμόδια αρχή αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της και αν γίνει αποδεκτή, το όνομα του ενδιαφερόμενου προστίθεται στον πιο πάνω αναφερόμενο πίνακα.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις παροχής άδειας.

17.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε λαϊκή αγορά καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου.

 

 

Ισχύς άδειας και ανανέωση άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

18.

Η άδεια συμμετοχής σε λαϊκή αγορά ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και μπορεί να

ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.

 

 

 

Τέλη συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

19.

Τα τέλη για την έκδοση άδειας λαϊκής αγοράς καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Αρμοδιότητα ελέγχου λαϊκής αγοράς.

20.

(1)

Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες άλλων νόμων και κανονισμών, τα κατά τόπους δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια είναι αρμόδια για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την οποία εξασκούν μέσω των εξουσιοδοτημένων λειτουργών τους.

 

 

(2)

Τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων λειτουργών περιλαμβάνονται σε διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

(3)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να συστήσει κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών, τα οποία να αποτελούνται από λειτουργούς της, έργο των οποίων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις λαϊκές αγορές.

 

 

 

 

Ευθύνη κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών.

21.

Ευθύνη και έργο των κλιμακίων τα οποία συστήνονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 20 είναι ο έλεγχος για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών και ειδικότερα των ακόλουθων:

 

 

 

(α)

Την κατοχή άδειας πώλησης από τους συμμετέχοντες στη λαϊκή αγορά.

 

 

 

(β)

Την αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας˙

 

 

 

(γ)

Την τήρηση του ωραρίου˙

 

 

 

(δ)

Την αυτοπρόσωπη προσέλευση˙

 

 

 

(ε)

Την τήρηση των όρων καθαριότητας˙ και

 

 

 

(στ)

Την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, των συστατικών, του βάρους, του τόπου παραγωγής και την αναγραφή του αριθμού της άδειας και του κατόχου αυτής.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

 

Διοικητικό πρόστιμο.

22.-

(1)

Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ο γενικός διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) στο διαχειριστή λαϊκής αγοράς.

 

 

(2)

Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή ο γενικός διευθυντής δύναται να επιβάλει ανάκληση της άδειας λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς.

 

 

(3)

Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε λαϊκή αγορά και το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του  παρόντος Νόμου υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από το γενικό διευθυντή και το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

 

 

(4)

Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή, ο γενικός διευθυντής δύναται να επιβάλει προσωρινή ανάκληση της άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

 

 

(5)

Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρείς (3) επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται και ο γενικός διευθυντής δύναται να επιβάλει επιπρόσθετα την οριστική ανάκληση της άδειας συμμετοχής σε λαϊκή αγορά.

 

 

(6)

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας λαϊκών αγορών.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Κανονισμοί.

23.

Ο Υπουργός εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για την καλύτερη εφαρμογή αυτών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 16 (1))

Έντυπο υποβολής αίτησης


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στην Κύπρο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία για το εν λόγω θέμα, δηλαδή τα προϊόντα από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή από τη φάρμα στο τραπέζι.  Οι λαϊκές αυτές αγορές θα φέρουν κοντά τον παραγωγό στον καταναλωτή διασφαλίζοντας έτσι την προμήθεια φρέσκων φρούτων και λαχανικών και παραδοσιακών προϊόντων που δεν είναι τυποποιημένα διαχωρίζοντάς τα από τα παρασκευασμένα τυποποιημένα τρόφιμα των εργοστασίων δηλαδή τα σπιτικά προϊόντα.

Το υφιστάμενό νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει μόνο γενικευμένες ρυθμίσεις σε επιμέρους νομοθεσίες, γεγονός που το καθιστά ελλιπές, ανεπαρκές και διάσπαρτο.

Σημειώνεται ότι η ορθή λειτουργία τέτοιων αγορών θα διασφαλίζει αφενός μεν τα συμφέροντα των παραγωγών και αφετέρου δε θα συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή και στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής των προϊόντων.

Με την παρούσα πρόταση νόμου επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιο εξαντλητική και αναλυτική ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Ορισμό της «λαϊκής αγοράς».
  2. Την πρόνοια για την κατοχή άδειας για συμμετοχή παραγωγού σε αυτήν.
  3. Τον καθορισμό των προϊόντων που δύνανται να διακινούνται εντός της λαϊκής αγοράς.
  4. Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής, αρμόδιας για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
  5. Αδικήματα και ποινές.

Η εν λόγω πρόταση νόμου φιλοδοξεί να ρυθμίσει την όλη λειτουργία των λαϊκών αγορών, θεσπίζοντας ένα νόμο πλαίσιο που θα προστατεύσει τα συμφέροντα και θα επιλύσει τα προβλήματα που υφίστανται σήμερα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές και θα διασφαλίσει τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθίσταται στις μέρες μας όλο και πιο αναγκαία αφενός μεν γιατί οι παραγωγοί επιθυμούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στον καταναλωτή σε πιο χαμηλές τιμές και αφετέρου οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν πιο φθηνά και φρέσκα προϊόντα, που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους και δεν είναι τυποποιημένα και τέλος μέσα από τη δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη ποικιλία φρέσκων αγαθών. Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υποβοηθείται η διατήρηση της υπαίθρου και του πληθυσμού της και προστατεύεται η εντόπια παραγωγή, ρύθμιση που αποβαίνει τελικά και προς όφελος του ίδιου του καταναλωτή.

 

 

 

Κυριάκος Χατζηγιάννη

βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου

 

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus