Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 02-03-2021
 
 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.166, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με τον Παναμά.

2.      Επισημαίνεται ότι ο Τίτλος II του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των Κρατών Μελών της EE, του ΕΟΧ και της Ελβετίας καθορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία.  Βασικός κανόνας είναι πως οι εργαζόμενοι υπάγονται στη νομοθεσία του Κράτους Μέλους, στο οποίο ασκούν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα [άρθρο 11(3)(α)].  Επιπλέον, το άρθρο 11(3) καθορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τα πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν παροχές ανεργίας και τα πρόσωπα που καλούνται ή καλούνται εκ νέου να εκτελέσουν στρατιωτική θητεία ή πολιτική υπηρεσία.  Στην υποπαράγραφο (ε) του άρθρου 11 (3) αναφέρεται ότι στην περίπτωση που κάποιος δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες υπάγεται στη νομοθεσία του Κράτους Μέλους κατοικίας του.

3.      Όσον αφορά στους ναυτικούς, στο άρθρο 11(4) του Κανονισμού αναφέρεται ότι τα άτομα, που εργάζονται σε πλοία με σημαία Κράτους Μέλους, θεωρούνται σαν να εργάζονται στο έδαφος του Κράτους Μέλους αυτού.  Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται ο βασικός κανόνας και τα άτομα αυτά υπάγονται στη νομοθεσία τους Κράτους Μέλους της σημαίας που φέρει το πλοίο.

4.      Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-631/17 (SF κατά Inspecteur van de Belastingdienst) έκρινε πως, εάν ένα άτομο είναι κάτοικος σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Κύπρος) και απασχολείται σε πλοίο με σημαία τρίτης χώρας (π.χ. Παναμά), αλλά ο εργοδότης του έχει την έδρα του σε Κράτος Μέλος (π.χ. Ελλάδα), τότε υπάρχει αρκετά στενός σύνδεσμος με το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός 883/2004 και συγκεκριμένα το Άρθρο 11(3)(ε).  Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές ο ναυτικός υπάγεται στο Κράτος Μέλος που έχει τη συνήθη κατοικία του.

5.         Συνεπώς, η εν λόγω Απόφαση διασφαλίζει τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας (π.χ. Παναμά), οι οποίοι, όμως, έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε Κράτος Μέλος της EE και εργάζονται για λογαριασμό εργοδότη εγκατεστημένου σε Κράτος Μέλος.»

 

 

 

 

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus