Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 23-10-2020
 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΑΣ  ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020

 

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ γνώμονας όλων πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού όπως αυτό διασφαλίζεται μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πολιτεία έχει τη συνταγματική, νομική και ηθική υποχρέωση να δρα για την προστασία όλων των παιδιών,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον, το οποίο προάγει και ενσωματώνει στο αναλυτικό πρόγραμμά του, τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής που διασφαλίζουν την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αρμονικά τις σχέσεις του με τους άλλους και με το περιβάλλον,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η βία και η παραβατικότητα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στο χώρο του σχολείου και τόσο τα ίδια τα περιστατικά όσο και οι συνέπειές τους, επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρη τη σχολική κοινότητα,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η βία, ο εκφοβισμός και το υψηλό επίπεδο παραβατικότητας συντελούν άμεσα στα χαμηλά ποσοστά μάθησης, στη μειωμένη αυτοεκτίμηση, στην έλλειψη κινήτρων και προσπάθειας, στην επιδείνωση του φαύλου κύκλου της βίας και στην αύξηση στρεσογόνων παραγόντων,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ενδοσχολική βία επηρεάζει αρνητικά το σχολικό  κλίμα καθώς και το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το φαινόμενο αυτό έχει διαστάσεις κοινωνικές ψυχολογικές και μαθησιακές,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό, καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή όλων των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών του κράτους για την πρόληψη και αντιμετώπισή του,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ενδοσχολική βία επισύρει αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της σχολικής κοινότητας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι επιπτώσεις από τη βία και την παραβατικότητα στην κοινωνία και στο κράτος είναι ανυπολόγιστες τόσο όσον αφορά στο κόστος που προκαλεί στο κράτος πρόνοιας όσο και όσον αφορά στις κοινωνικές αξίες που είναι απαραίτητες για την υγιή συνοχή του πληθυσμού,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι μορφές βίας που παρουσιάζονται μέσα στη σχολική κοινότητα είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ενδοσχολική βία και η παραβατικότητα θα πρέπει να τύχουν συστημικής διαχείρισης,

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει αδήριτη ανάγκη δημιουργίας ολιστικής πολιτικής τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας,

 

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

Συνοπτικός

τίτλος.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και

Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020.

 

 

Ερμηνεία.

2.      Στον παρόντα Νόμο-

 

 

 

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκ μέρους του οποίου ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος νόμου μέσα από τον καθορισμό, τον συντονισμό, και την παρακολούθηση όλων των σχετικών δράσεων του Υπουργείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156(Ι) του 2002

10(Ι) του 2010

57(Ι) του 2011

69(Ι) του 2012

120(Ι) του 2012.

 

«αρμόδιοι επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες» σημαίνει τους επαγγελματίες, τους φορείς και τις υπηρεσίες, που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της σχολικής κοινότητας και οι οποίοι συνεργάζονται με τα σχολεία και το Υπουργείο για την παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς αμοιβή και τους οποίους αξιολογεί και ελέγχει η Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου, για τον τακτικό καταρτισμό πίνακα με ενημερωμένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες˙ ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στα σχολεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 

«εγκεκριμένα προγράμματα» σημαίνει τα εγκεκριμένα από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου εκπαιδευτικά, θεραπευτικά ή άλλα προγράμματα, τα οποία προάγουν τον αλληλοσεβασμό, τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

 

«εθνικό πρότυπο» σημαίνει το κείμενο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και οι οποίες αφορούν όλα τα αναγκαία διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα για την προστασία του κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας από οποιασδήποτέ μορφής φαινόμενα ενδοσχολικής βίας.

 

«Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ενδοσχολική Βία» σημαίνει την Επιτροπή που παρέχει την συμβουλευτική επιστημονική καθοδήγηση στον Υπουργό για τον καθορισμό της ενδεδειγμένης πολιτικής πρόληψης, παρέμβασης και γενικής αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

 

«ενδοσχολική βία» σημαίνει τόσο τη βία στο χώρο του σχολείου που περιλαμβάνει παραβατικές ή και άλλες παράνομες, εγκληματικές πράξεις, απόπειρες, εμπειρίες θυματοποίησης, χρήση παράνομων ουσιών, δράση παραβατικών ομάδων και επιθετικότητα, όσο και τη βία που παράγεται εκτός σχολείου αλλά μεταφέρεται στο σχολείο και όλες οι πράξεις αυτές, δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία μάθησης και να βλάψουν το σχολικό κλίμα.

 

«επιμέρους στρατηγικός σχεδιασμός» σημαίνει τον στρατηγικό σχεδιασμό των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, και Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.  Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, οι στόχοι, οι δράσεις, οι τρόποι υλοποίησης, οι ρόλοι και η ευθύνη για την κάθε δράση, το χρονοδιάγραμμα, οι τρόποι αξιολόγησης και αναφοράς, της κάθε Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας.

 

«Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας» ή «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή του σχολείου που συστήνεται με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας με βάση το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου.

«Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει τον οργανισμό ο οποίος διαθέτει αρμοδιότητες δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου.

 

«κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας του σχολείου» σημαίνει το σύνολο των συμπεριφορών που αναμένεται να έχει το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Η κάθε οργανωμένη ομάδα της σχολικής κοινότητας συντάσσει τον επιμέρους κώδικά της, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τα μέλη της και περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του σχολείου.

«μορφές βίας στο σχολείο» σημαίνει σωματική, λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση, διαδικτυακό εκφοβισμό, εργασιακό εκφοβισμό, σχολικό εκφοβισμό, διακρίσεις, απειλές, έλλειψη σεβασμού ατόμων με αναπηρίες, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, χρήση και κατοχή ουσιών και αλκοόλ, χρήση και κατοχή μέσων που δύναται να επιφέρουν βλάβη, εμπορία προσώπων, ενέργειες εμπορικής, ηθικής και ιδεολογικής εκμετάλλευσης και οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας ή/και οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου και το σχολικό κλίμα.

 

«Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΟΑΣ» σημαίνει την Ομάδα  η οποία συστήνεται από το Υπουργείο με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής του για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Η ΟΑΣ, υπάγεται οργανικά άμεσα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και υλοποιεί την πολιτική του εν λόγω Υπουργείου σε ότι αφορά στις  δράσεις υποστήριξης της σχολικής μονάδας όπως αναφέρονται στον παρόντα νόμο.

 

«Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλούς Σχολείου» ή «ΣΕΑΣ» σημαίνει τη Συντονιστική Επιτροπή του Υπουργείου, η οποία υπάγεται κάτω από τον Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του συντονισμού και της παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης όλων των σχετικών δράσεων του Υπουργείου.

 

«σχέδιο δράσης του σχολείου» σημαίνει τον καθορισμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση  δράσεων, την ανάθεση της ευθύνης υλοποίησης των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, στη βάση του εθνικού προτύπου που εκπονείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του Υπουργείου.

 

«σχολική κρίση» σημαίνει αναπάντεχα γεγονότα που επηρεάζουν ή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας και μπορεί να παρουσιάζονται σε διαχρονική ή έκτακτη μορφή.

 

«σχολική παραβατικότητα» σημαίνει τις πράξεις που αποδίδονται σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας, το οποίο παραβαίνει με τις ενέργειες του, είτε τους κανονισμούς του σχολείου είτε τον παρόντα Νόμο.

 

«σχολείο» σημαίνει τη σχολική μονάδα, δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο προδημοτικής, δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

«σχολική κοινότητα» σημαίνει το σύνολο των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων σε αυτό, των μαθητών και των γονιών/κηδεμόνων και τα μέλη της κοινότητας της περιφέρειας του σχολείου.

 

«σχολικό κλίμα» σημαίνει το σύνολο των εσωτερικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν ένα σχολείο όπως οι αξίες, οι πεποιθήσεις, τα πρότυπα, το σύνολο των αντιλήψεων, των πρακτικών, των δεξιοτήτων ζωής, το ήθος των μελών του σχολείου, των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών, την κοινωνική ατμόσφαιρα του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς καθώς και γενικότερα το επίπεδο ικανοποίησης και ευημερίας του συνόλου της σχολικής κοινότητας.

 

 

«Υπουργός και Υπουργείο» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αντίστοιχα.

 

 

Εφαρμογή εθνικού προτύπου.

 

 

 

 

3.-(1)   Κάθε σχολείο οφείλει να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του εκάστοτε εν ισχύ εθνικού προτύπου, το οποίο εκπονείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας αρχής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και περιλαμβάνεται σε σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία, στην αρχή του σχολικού έτους.

(2) Το σχολείο με βάση το εδάφιο (1) πρέπει να συντάξει τον δικό του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας που περιλαμβάνει και τους επιμέρους κώδικες της σχολικής κοινότητας.

 

 

Σύσταση και σύνθεση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας.

4.-(1) Το σχολείο καταρτίζει Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

 

(2) Η σύνθεση της Επιτροπής καθορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διασφαλίζει τη διευρυμένη συμμετοχή και εκπροσώπηση της σχολικής κοινότητας.

 

 

 

 

 

(3) Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής, ο Βοηθός Διευθυντής, τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, δύο μαθητές από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, δύο γονείς από τον Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων, ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος του σχολείου και ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής όταν πρόκειται για τη μέση εκπαίδευση:

 

Νοείται ότι ο διευθυντής μπορεί να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Επιτροπής όπως ο ίδιος αποφασίζει ή όπως κρίνει η Επιτροπή για την καλύτερη διεκπεραίωση των σκοπών της.

 

 

Εκπόνηση

σχεδίου

δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

5.-(1) Η Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 6, εκπονεί εκ μέρους του σχολείου σχέδιο δράσης, το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας.

 

(2) Το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται μέσα από ανοικτό διάλογο με την ευρύτερη συμμετοχή από την σχολική κοινότητα. Στο διάλογο και τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου δράσης συμμετέχουν οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση του σχολείου και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας που η Επιτροπή κρίνει ότι  μπορούν να συνεισφέρουν είτε μέσω της εξειδίκευσής τους, είτε λόγω των αρμοδιοτήτων τους.

 

(3) (α) Το σχέδιο δράσης καθορίζεται στη βάση του εθνικού προτύπου, το οποίο περιλαμβάνεται σε σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής στην αρχή του σχολικού έτους.

(β)  Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας στο σχολείο, την σχολική παραβατικότητα και την ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος.

(γ)  Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνεται επίσης πρωτόκολλο διαχείρισης σχολικών κρίσεων.

 

(4)  Την ευθύνη της ανάπτυξης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης την έχει ο Διευθυντής του σχολείου ο οποίος αναθέτει συντονιστικά καθήκοντα στα μέλη της Επιτροπής όπως ο ίδιος κρίνει.

 

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

24.2.2017

23.7.2019.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

13.6.2008

10.7.2009

23.9.2011

13.7.2012

14.7.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ασφαλούς Σχολείου.

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Ασφαλούς Σχολείου.

 

6.- Η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Καθηγητικό/Διδασκαλικό Σύλλογο του σχολείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Αξιολογεί τις ανάγκες του σχολείου μέσα από  προγράμματα και δράσεις με κύριους στόχους την πρόληψη, τη μείωση, την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος, αξιολογεί επίσης το βαθμό επιτυχίας των στόχων που έθεσε το σχολείο μέσω της Επιτροπής και αναθεωρεί τους στόχους και τα μέτρα σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και διαπιστώσεις.

(β) Καταρτίζει σχέδιο δράσης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, το οποίο τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις για το επίπεδο των αναγκών για την τρέχουσα σχολική χρονιά, τις δράσεις και τα προγράμματα που θα υλοποιήσει το σχολείο, τους στόχους που επιδιώκονται να επιτευχθούν, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και τις αναγκαίες συνεργασίες με ειδικούς.

(γ) Γνωστοποιεί το σχέδιο δράσης προς όλο το σχολείο και την σχολική κοινότητα και στην ΟΑΣ.

(δ)  Ετοιμάζει επιμέρους δράσεις για εξατομικευμένες περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με την ενδοσχολική βία, οι οποίες  λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και ειδικότερα αφορούν:

(i) στην εφαρμογή των παιδαγωγικών μέτρων, με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(ii) στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τη Μέση Εκπαίδευση και του οικείου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου,

(iii) στην αξιοποίηση των σχετικών με το θέμα υπηρεσιών όπου επιβάλλεται, όπως η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, η ΟΑΣ, η Ειδική  Αγωγή και Εκπαίδευση του Υπουργείου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες καλούνται σε πολυθεματικές συναντήσεις, με στόχο τη συμβολή τους σε δράσεις που αφορούν τον/τους μαθητή/ές.

(ε)   (i) Παραπέμπει μαθητή όταν κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) και όπου χρειάζεται κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων ή του κηδεμόνα του σε εγκεκριμένα από την ΟΑΣ εκπαιδευτικά, θεραπευτικά ή άλλα προγράμματα:

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συγκατάθεσης των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή, ενημερώνονται σχετικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

 

(ii) Συνεργάζεται εντός ή/και εκτός του σχολείου με εγκεκριμένους από την ΟΑΣ με βάση το άρθρο 12, αρμόδιους επαγγελματίες, υπηρεσίες ή φορείς, που μπορούν να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

7.1 Η Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλούς Σχολείου, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, αποτελείται από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τους Προϊσταμένους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και τον Συντονιστή της ΟΑΣ.

 

7.2 Η ΣΕΑΣ:

(α)   Συνεδριάζει ανά δίμηνο ή όπως άλλως χρειάζεται υπό

την προεδρία του Γενικού Διευθυντή.

(β)  Αξιολογεί τα ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα σχολικής

παραβατικότητας κατά τον τρέχοντα χρόνο.

(γ)   Καθορίζει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους,

τους τρόπους και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής

τους.

(δ)  Ανασκοπεί τον επι μέρους στρατηγικό σχεδιασμό

των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, και

Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

και των Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για την

πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

(ε)  Αναθέτει συγκεκριμένα έργα δράσης εκεί όπου

χρειάζεται.

(στ) Ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και

εισηγήσεων η οποία κατατίθεται στο Υπουργικό

Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

 

 

Σύσταση ΟΑΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-(1)        Συστήνεται από το Υπουργείο, Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου, η οποία έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στη βάση του εθνικού προτύπου, για τον συντονισμό των δράσεων των σχολείων, για την καταγραφή και έρευνα των φαινομένων βίας, για τον συντονισμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της ενδοσχολικής βίας και για την παροχή στήριξης στο κάθε σχολείο που το έχει ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

(2) Η ΟΑΣ στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο στον τομέα προσοντούχο προσωπικό το οποίο αποσπάται από υφιστάμενες υπηρεσίες/δομές ή/και δημόσια σχολεία και κατά προτεραιότητα από Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου.

 

 

Αρμοδιότητες

ΟΑΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- (1) Η ΟΑΣ είναι αρμόδια στους ακόλουθους τομείς:

 

(α) Στην υποστήριξη του σχολείου, στον τομέα της πρόληψης, παρέμβασης, διαχείρισης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και την παράλληλη ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος μέσα από δράσεις, προγράμματα, εκπαιδεύσεις, συνεργασίες και εκδόσεις.

 

(β) Στην έρευνα και στατιστική επεξεργασία δεδομένων με στόχο την καταγραφή και την αξιολόγηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας καθώς και στη μέτρηση της ποιότητας του σχολικού κλίματος.

 

(γ) Στη συμμετοχή στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, στην πολιτική και στον συντονισμό της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Ενδοσχολικής Βίας, καθώς και στον συντονισμό όλων των σχετικών εθνικών στρατηγικών, στις οποίες εμπλέκεται το Υπουργείο όπως για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη σεξουαλική κακοποίηση, τη  βία στην οικογένεια και τη σχολική παραβατικότητα.

 

(δ)  Στην αξιολόγηση σε ετήσια βάση της συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.

 

(ε)   Στην υποστήριξη του σχολείου σε περιπτώσεις σχολικών κρίσεων με άμεση παρέμβαση εκεί όπου η κατάσταση ή/και το περιστατικό κρίνονται ως σοβαρά και κρίσιμα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα του παιδιού και της οικογένειας όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, το Σπίτι του Παιδιού και η Αστυνομία.

 

 

 

 

(στ) Η ΟΑΣ συνεργάζεται, με άλλους φορείς όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ετοιμάζει εξαμηνιαία συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, ετήσια αναλυτική έκθεση και περίληψη αυτής την οποία δημοσιοποιεί στο τέλος κάθε σχολικού έτους για τα επίπεδα της ενδοσχολικής βίας παγκύπρια και προβαίνει σε εισηγήσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου όπου χρειάζεται.

 

 

 

 

(2) Ο Γενικός Διευθυντής διασφαλίζει κονδύλι ή/και άλλους πόρους για την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΟΑΣ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

 

Εποπτεία του σχεδίου δράσης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από την ΟΑΣ.

 

 

(3)  Η ΟΑΣ εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του σχολείου και του παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προκειμένου το σχέδιο δράσης να υλοποιείται με επιτυχία.

 

(4) Η ΟΑΣ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία πρότυπων εντύπων με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου με στόχο την ομοιόμορφη καταγραφή των δράσεων και των αποτελεσμάτων, έτσι που να είναι δυνατή η αποτύπωση και η μέτρηση για σκοπούς αναπροσαρμογής των μέτρων, όπου χρειάζεται.

 

 

Συνεργασία της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου και του σχολείου με άλλους αρμόδιους επαγγελματίες,  υπηρεσίες και φορείς.

 

Καθορισμός Συνεργατών.

(5) Η ΟΑΣ και το σχολείο μπορούν να συνεργάζονται με οποιουσδήποτε αρμόδιους επαγγελματίες, υπηρεσίες και φορείς, που ασχολούνται αρμοδίως με την ενδοσχολική βία, τη μέτρηση, πρόληψη και αντιμετώπισή της, την προστασία του παιδιού και των δικαιωμάτων του, την προστασία της σχολικής κοινότητας, τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του σχολικού κλίματος και την ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων και δράσεων που σκοπό έχουν να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλούς σχολείου.

 

(6) Οι αρμόδιοι επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες με τους οποίους δύναται να συνεργαστεί το σχολείο, καθορίζονται ετήσια ή σε τακτική βάση, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, από την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου (ΟΑΣ), η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου των αρμοδιοτήτων, της καταλληλότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας των υπηρεσιών που μπορεί να παρασχεθούν από τους πιο πάνω προς το σχολείο είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής.

 

(7) Για τις πιο πάνω υπηρεσίες, υπογράφεται πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου (ΟΑΣ)  στο οποίο καθορίζονται οι όροι, οι υποχρεώσεις, οι διαδικασίες και το καθεστώς συνεργασίας με το Υπουργείο και το σχολείο.

 

 

 

 

Σύσταση και αρμοδιότητες Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-(1)  Η ευθύνη της πολιτικής για την ενδοσχολική βία ανήκει στον Υπουργό, ο οποίος συστήνει Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας.

 

(2) H Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας παρέχει επιστημονική συμβουλευτική καθοδήγηση στον  Υπουργό, για τον καθορισμό της ενδεδειγμένης πολιτικής πρόληψης, παρέμβασης και γενικής αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

 

(3)  Στη σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων υπουργείων όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θεσμοθετημένων σωμάτων και οργανισμών, καθώς και άτομα εγνωσμένου κύρους και ήθους με πολυετή πείρα και προσόντα σε σχετικές με το θέμα ειδικότητες.

 

(4) H Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας συνεδριάζει ανά τετράμηνο στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς και οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

(α)  Η ανασκόπηση των επιπέδων παραβατικότητας και της ποιότητας του σχολικού κλίματος όπως παρουσιάζονται στις μετρήσεις του τομέα έρευνας και στατιστικής της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου.

(β)  Η ανταλλαγή απόψεων στη βάση (i) της εξαμηνιαίας συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου, (ii) της ετήσιας έκθεσης της ΣΕΑΣ.

(γ)   Η κατάθεση γραπτών ή/και προφορικών εισηγήσεων για την κατάλληλη πολιτική, τα προγράμματα και τις δράσεις που χρειάζεται να αναπτύξει το Υπουργείο και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

(δ)  Η έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας, όπου χρειάζεται, μεταξύ εμπλεκομένων υπουργείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και άλλων οργανισμών.  Τα πρωτόκολλα συνεργασίας θα καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις κρατικών υπηρεσιών όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και την Αστυνομία στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών του σχολείου που ενέχουν στοιχεία σχολικής παραβατικότητας ή/και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης/κρίσης.

 

 

(5) Τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή επίδομα για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

 

Έκδοση Κανονισμών.

 

11.    Το Υπουργείο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 

 

Έναρξη της

ισχύος του

παρόντος Νόμου.

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

ΙΧΚ/ΜΙ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας.  Ειδικότερα, η θέσπιση του νόμου αυτού, του οποίου οι πρόνοιες θα εξειδικευτούν στα πλαίσια έκδοσης σχετικών Κανονισμών, κρίνεται αναγκαία λόγω της ανησυχητικής αύξησης των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, τα οποία επισύρουν αρνητικές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου που βιώνουν ως θύματα τα φαινόμενα αυτά.  Η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των πιο πάνω περιστατικών.

 

 

 

Κυριάκος Χατζηγιάννης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού

και

 

 

 

Παύλος Μυλωνάς

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus