Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
Θέμα: ονομασίας/μετονομασίας σχολείων
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 28-09-2020
 
 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.601, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1. Το θέμα της ονομασίας/μετονομασίας σχολείων απασχόλησε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) επανειλημμένα, σε διάφορες υπηρεσιακές συσκέψεις, λόγω της κοινής διαπίστωσης ότι υπήρχε ανομοιομορφία στις ονομασίες των σχολείων και λόγω του ότι διάφοροι φορείς (Δήμαρχοι/Κοινοτάρχες, Σχολικές Εφορείες, Σύνδεσμοι Γονέων, Διευθυντές Σχολείων, Κληρικοί κ.λπ.) ζητούσαν ονομασία/μετονομασία σχολείων τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων φορέων της κοινότητας/δήμου, γεγονός που δημιουργούσε αντιπαραθέσεις και προβλήματα.
  2. Για να εκλείψουν τα προβλήματα και να υπάρξει ενιαία πολιτική αναφορικά με την ονομασία/μετονομασία σχολείων, τον Φεβρουάριο του 2013 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α)      Τα αιτήματα για ονομασία/μετονομασία σχολείων να εξετάζονται μόνο αν υποβληθούν από την οικεία Σχολική Εφορεία και να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται από τον Υπουργό.

β)      Οι ονομασίες/μετονομασίες να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

-        Τα σχολεία να φέρουν την επωνυμία του δήμου ή της κοινότητας στα όρια των οποίων λειτουργούν.

-        Όταν σε έναν δήμο ή κοινότητα λειτουργούν περισσότερα από ένα σχολεία, η επωνυμία να συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό (ελληνικό αλφάβητο) με βάση τη σειρά της ίδρυσής τους.

-        Στην επωνυμία να μπορεί να προστίθεται προσωνυμία δηλωτική της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου ή αναφερόμενη στο όνομα ευεργετών και προσωπικοτήτων των γραμμάτων, του πολιτισμού και των τεχνών ή γενικότερα προσώπων που πρόσφεραν αναγνωρισμένες και αξιόλογες υπηρεσίες στον τόπο και στο έθνος γενικότερα. Οι προσωνυμίες να μη συμπίπτουν για σχολεία του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας. Οι προσωνυμίες να ακολουθούν με παύλα την ονομασία και να μπαίνουν σε πτώση γενική.

-        Σε περίπτωση περιφερειακού ή/και ενιαίου ολοήμερου σχολείου αυτό να δηλώνεται στο τέλος της ονομασίας μέσα σε παρένθεση π.χ…..(Περιφερειακό)/....(Ενιαίο Ολοήμερο)/....(Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο). Εξαίρεση θα αποτελεί η περίπτωση περιφερειακού σχολείου όπου συμμετέχουν μόνο δύο κοινότητες οπότε αντί να μπει η λέξη “Περιφερειακό” στο τέλος της ονομασίας του σχολείου, η ονομασία του σχολείου θα είναι τα ονόματα των δύο κοινοτήτων με πρώτη την κοινότητα όπου εδρεύει το σχολείο και θα ακολουθεί με παύλα η δεύτερη κοινότητα (π.χ. Φαρμακάς-Καμπί, Σπιτάλι-Παραμύθα, Τσάδα-Κοίλη κ.λπ.).

γ)     Λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών αλλά και του κόστους που θα απαιτείτο εάν προωθούσαμε μετονομασία των υφιστάμενων σχολείων (πινακίδες/λάβαρα/επιστολόχαρτα/ φάκελοι σχολείων κ.λπ.), αποφασίστηκε τα πιο πάνω κριτήρια να υιοθετηθούν μόνο για τα σχολεία που ιδρύονται εφεξής και για τα υφιστάμενα σχολεία που ζητούν οι ίδιες οι Σχολικές Εφορείες μετονομασία.  Σε μετέπειτα στάδιο, να εξεταστεί το θέμα της μετονομασίας και των υφιστάμενων σχολείων στις περιπτώσεις όπου η ονομασία τους δεν συνάδει με τα πιο πάνω κριτήρια.

3.      Σε ό,τι αφορά στην ονομασία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α)      Αρχικά το σχολείο συμπλεγματοποιούσε μόνο δύο κοινότητες: Πέρα Ορεινής και Πολιτικό. Στη συνέχεια προστέθηκε και η κοινότητα Επισκοπειού.

β)      Για το θέμα του σχολείου που θα φιλοξενούσε τις δύο κοινότητες και της ονομασίας του, λόγω των έντονων θέσεων των εμπλεκομένων κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές συσκέψεις στην παρουσία των κοινοτικών αρχών και άλλων εκπροσώπων των κοινοτήτων και λειτουργών του Υ.Π.Π.Α.Ν.

γ)      Τον Σεπτέμβριο του 2007, στην παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και των Προέδρων και Εκπροσώπων των Σχολικών Εφορειών Πέρα Ορεινής και Πολιτικού, όπως μπορείτε να δείτε στα συνημμένα πρακτικά, λήφθηκε η απόφαση: “Το Δημοτικό Σχολείο Πέρα Ορεινής μετατρέπεται σε περιφερειακό σχολείο με την ονομασία “Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού” και θα στεγάζει και τους μαθητές της Κοινότητας του Πολιτικού”.

4.      Τον Μάιο του 2018, η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού με επιστολή της ζήτησε τη μετονομασία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού σε Θεοδούλειον και Χριστοφίδειον Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού. Την ίδια θέση είχε και η Συντονιστική Επιτροπή Αποκατάστασης της Ονομασίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού. Αντίθετη θέση, όμως, είχαν όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, δηλαδή, οι κάτοικοι και οι κοινοτικές αρχές Επισκοπειού και Πολιτικού, αλλά και ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Σύνδεσμος Γονέων εκπροσωπεί όλους τους γονείς και των τριών κοινοτήτων οπότε, με το αίτημα της Προέδρου της Σχολικής Εφορείας δεν συμφωνεί ούτε η κοινότητα Πέρα Ορεινής στην ολότητά της.

5.      Δεδομένης της διαφωνίας των άλλων φορέων στη μετονομασία του σχολείου και για να μην επαναληφθεί η ίδια αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοτήτων που είχαμε το 2007, στις απαντήσεις μας για μετονομασία του σχολείου, αναφέραμε ότι θα πρέπει η μετονομασία να είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα κριτήρια και να είναι έπειτα από ομόφωνη εισήγηση των μελών της Σχολικής Εφορείας.

6.      Η Συντονιστική Επιτροπή Αποκατάστασης της Ονομασίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού επανήλθε με άλλες επιστολές της και ισχυριζόταν ότι, με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους, οι αποφάσεις των Σχολικών Εφορειών δεν απαιτείται να είναι ομόφωνες, αλλά λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Επίσης, ισχυριζόταν ότι η παρούσα επωνυμία δόθηκε παράνομα και δεν ισχύει, αφού δόθηκε ύστερα από απόφαση/εισήγηση των Κοινοτικών Συμβουλίων Πέρα Ορεινής και Πολιτικού και όχι έπειτα από απόφαση/εισήγηση της Σχολικής Εφορείας.

7.      Σε ό,τι αφορά στις πιο πάνω θέσεις των παραπονουμένων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α)           Η συγκεκριμένη ονομασία δόθηκε το 2007 πολύ πριν αποφασιστούν τα κριτήρια (Φεβρουάριο του 2013).

β)           Δεν μπορεί η ονομασία να είναι παράνομη γιατί δεν υπάρχει νόμος για την ονομασία των σχολείων. Εξάλλου, με την ονομασία αυτή συμφωνούσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Σας αποστέλλεται, συνημμένα, επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια του Υ.Π.Π.Α.Ν., με ημερομηνία 19.01.2009, την οποία υπογράφουν οι τότε Πρόεδροι των Σχολικών Εφορειών Πέρα Ορεινής, Επισκοπειού και Πολιτικού με την οποία: “Οι Σχολικές Εφορείες των Κοινοτήτων Πέρα Ορεινής-Επισκοπειού-Πολιτικού χαιρετίζουν την τελευταία απόφασή σας για την ολοκλήρωση της συμπλεγματοποίησης των Δημοτικών μας Σχολείων με την επωνυμία “Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού” με έδρα τα Πέρα Ορεινής και των Νηπιαγωγείων μας με την επωνυμία “Περιφερειακό Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ταμασού” με έδρα το Επισκοπειό”.

γ)           Η ονομασία του σχολείου έγινε πριν από τη συμπλεγματοποίηση των σχολείων και πριν από τη δημιουργία Σχολικής Εφορείας οπότε δεν μπορούσε να εισηγηθεί την ονομασία η Σχολική Εφορεία. Εξάλλου η πρόνοια για υποβολή εισήγησης για ονομασία/μετονομασία από τη Σχολική Εφορεία μπήκε στα κριτήρια του 2013 και όχι προηγουμένως. Ακόμα, όμως, και με τα υφιστάμενα κριτήρια, η εισήγηση για μετονομασία εκ μέρους της Σχολικής Εφορείας δεν εξυπακούει αυτόματα και την έγκρισή της, αφού αυτή εναπόκειται και στην κρίση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

δ)           Όντως οι αποφάσεις των Σχολικών Εφορειών, με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2014 [άρθρο 9(5)], λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  Ο λόγος, όμως, που ζητήθηκε ομόφωνη εισήγηση και όχι εισήγηση της πλειοψηφίας της Σχολικής Εφορείας είναι για να αποφευχθεί η επανάληψη της διένεξης μεταξύ των κοινοτήτων.  Σημειώνεται ότι τη Σχολική Εφορεία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής, ο Κοινοτάρχης Πολιτικού και ο Κοινοτάρχης Επισκοπειού. Επομένως τα μέλη της κοινότητας Πέρα Ορεινής και μόνο αποτελούν πλειοψηφία. Ικανοποίηση του αιτήματος της Σχολικής Εφορείας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού και άρα των μελών της κοινότητας Πέρα Ορεινής μόνο, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, θα δημιουργούσε προβλήματα και στην ομαλή λειτουργία του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, γιατί σε αυτό φοιτούν παιδιά από τις ίδιες κοινότητες, τη Σχολική Εφορεία όμως του Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Ταμασού απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπειού, ο Κοινοτάρχης Πολιτικού και ο Κοινοτάρχης Πέρα Ορεινής. Οπότε πλειοψηφία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν τα μέλη της κοινότητας Επισκοπειού.

8.      Απόδειξη του μεγέθους της διένεξης που υπήρξε το 2007 μέχρι το 2009, αποτελεί και το όνομα των Σχολικών Εφορειών που δημιουργήθηκαν.  Όλες οι Σχολικές Εφορείες φέρουν το όνομα της κοινότητας όπου εδρεύει το σχολείο, στην προκειμένη περίπτωση, όμως, επειδή δεν δέχονταν οι τρεις κοινότητες να ονομαστούν Σχολική Εφορεία Πέρα Ορεινής (η υπεύθυνη Εφορεία για το Δημοτικό το οποίο εδρεύει στα Πέρα Ορεινής) και Σχολική Εφορεία Επισκοπειού (η υπεύθυνη Εφορεία για το Νηπιαγωγείο το οποίο εδρεύει στο Επισκοπειό), πήραν το όνομα Σχολική Εφορεία Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού και Σχολική Εφορεία Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Ταμασού, αντίστοιχα.

9.      Με βάση τα πιο πάνω, δόθηκε απάντηση στη Συντονιστική Επιτροπή Αποκατάστασης της Ονομασίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού, η οποία προέβη σε αρκετά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο για τις “παράνομες” ενέργειες του Υ.Π.Π.Α.Ν., ότι δεδομένης της διαφωνίας των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων και για αποφυγή εντάσεων μεταξύ των μαθητών/ριών και των κατοίκων των τριών κοινοτήτων, η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει τη μετονομασία του σχολείου και ότι σε περίπτωση που οι τρεις κοινότητες συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη ονομασία, το Υ.Π.Π.Α.Ν. είναι πρόθυμο να επανεξετάσει τη μετονομασία του σχολείου.

10.    Παρόλο ότι, ανταποκριθήκαμε σε σωρεία επιστολών των κατοίκων και Κοινοτικών Συμβουλίων των τριών κοινοτήτων, η Συντονιστική Επιτροπή Αποκατάστασης της Ονομασίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού ζητούσε, με επιστολή της, να συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια.  Η Γενική Διευθύντρια ανέθεσε το θέμα στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης που δημιουργήθηκε και την εξεύρεση συναινετικής λύσης, κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να παραστούν σε σύσκεψη στο γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους από την κοινότητα Πέρα Ορεινής μόνο, αφού τα Κοινοτικά Συμβούλια Πολιτικού και Επισκοπειού, με τηλεφωνική τους επικοινωνία, δήλωσαν ότι δεν θα παραστούν γιατί το θέμα της μετονομασίας του Σχολείου δεν είναι προς συζήτηση.  Για τον σκοπό αυτό απέστειλαν γραπτή επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια με την οποία εξέφραζαν “τη σφοδρή αντίθεσή” τους.  Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της κοινότητας Πέρα Ορεινής, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ανέλαβε να προσπαθήσει να εξεύρει λύση με επαφές του με όλους τους εμπλεκομένους.

11.    Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους των Κοινοτήτων Πολιτικού και Επισκοπειού και με τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κκ. Ησαΐα.  Όλοι, ανεξαιρέτως, διαφωνούν με τη μετονομασία του Σχολείου και δηλώνουν ότι τυχόν έγκριση του αιτήματος θα πυροδοτήσει σωρεία άλλων αντιδράσεων με κυριότερη την ενδεχόμενη ακύρωση της συμπλεγματοποίησης των τριών κοινοτήτων, γεγονός που θα επηρεάσει τη λειτουργία όχι μόνο του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού αλλά και του Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Ταμασού.

12.    Σε μια τελευταία προσπάθεια για εξεύρεση συναινετικής λύσης, ο οικείος Επιθεωρητής επισκέφθηκε το Σχολείο και συναντήθηκε με την Προέδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής και Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Ταμασού και της πρότεινε να μετονομαστεί μία πτέρυγα ή αίθουσα του σχολείου με το όνομα των ευεργετών της κοινοτήτας.  Με αυτό τον τρόπο θα αποδιδόταν η τιμή που άρμοζε στους ευεργέτες της κοινότητας και δεν θα απειλείτο η ομαλή λειτουργία του Σχολείου.  Η Πρόεδρος δεν αποδέχτηκε τη λύση αυτή και επέμενε στην απόφασή της για μετονομασία του σχολείου και αντιπρότεινε οι άλλες δύο κοινότητες να δώσουν όποιο όνομα θέλουν σε μία πτέρυγα ή αίθουσα του σχολείου.  Η εισήγηση της Προέδρου δεν έγινε αποδεκτή από τις άλλες δύο κοινότητες.

13.    Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το αίτημα για μετονομασία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού δεν εγκρίθηκε.  Τονίστηκε, όμως, σε όλους τους εμπλεκομένους ότι, το Υ.Π.Π.Α.Ν. είναι πρόθυμο να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη εισήγηση για το θέμα, νοουμένου ότι θα υπάρχει ομοφωνία όλων των εμπλεκομένων.

14.    Σημειώνεται ότι, το Υ.Π.Π.Α.Ν. από τον Μάιο του 2018, έχει απαντήσει σε σωρεία επιστολών που στάλθηκαν για το ίδιο θέμα, τόσο από την Κοινοτική Αρχή και Σχολική Εφορεία Πέρα Ορεινής όσο και από την Κοινοτική Αρχή Πολιτικού, από την Κοινοτική Αρχή Επισκοπειού, από τον Σύνδεσμο Γονέων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού και από τη Συντονιστική Επιτροπή Αποκατάστασης της Ονομασίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού.  Επιπρόσθετα, το Υ.Π.Π.Α.Ν. έδωσε σχετικές απαντήσεις στον Γενικό Ελεγκτή και στην Επίτροπο Διοικήσεως. Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στις απαντήσεις μας ζητήθηκε από τις τρεις κοινότητες να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεχτή λύση.  Η λύση αυτή μπορεί να είναι η μετονομασία του Σχολείου σε ένα κοινά αποδεχτό όνομα, η ταυτόχρονη μετονομασία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου με κοινά αποδεχτά ονόματα, η ονομασία μίας πτέρυγας του σχολείου ή της αίθουσας εκδηλώσεων ή του γηπέδου με τα ονόματα των ευεργετών της κοινότητάς σας κ.ά. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε ότι, η ονομασία ενός σχολείου δεν είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποδοθεί η δέουσα τιμή σε ήρωες ή ευεργέτες ή σε άλλους αξιόλογους ανθρώπους.  Η καθιέρωση φιλανθρωπικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αθλητικών ημερίδων, εκθέσεων, διαγωνισμών, βραβείων, υποτροφιών, η ονομασία δρόμων, πλατειών, σημαντικών χώρων της κοινότητας και τόσα άλλα, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, για να γνωρίσουν οι μελλοντικές γενιές την προσφορά των συγκεκριμένων ατόμων και να τους τιμούν με τον δέοντα τρόπο και σεβασμό.

15.    Δεδομένου ότι θα συζητηθεί το θέμα και στη Βουλή, το Υ.Π.Π.Α.Ν. καλεί όλους τους εμπλεκομένους να επανεξετάσουν το θέμα και να βρουν μία συναινετική λύση για το καλό των παιδιών μας.  Η απόδοση τιμής και σεβασμού στους ανθρώπους που πρόσφεραν στον τόπο μας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σε καμία περίπτωση, όμως, η πρόθεσή μας αυτή δεν πρέπει να γίνεται αφορμή για προστριβές και αντιπαραθέσεις γιατί τότε τα μηνύματα που θα δώσουμε στα παιδιά μας, και στη νέα γενιά γενικότερα, θα είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που επιδιώκουμε.

16.    Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus