Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2008
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 14-03-2021
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2008

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

Συνοπτικός

τίτλος.

216 του 1990

60(Ι) του 1995

95(Ι) του 1995

30(Ι) του 1997

60(Ι) του 1997

21(Ι) του 1998

190(Ι) του 2002

203(Ι) του 2004

68(Ι) του 2008.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 1990 έως 2021.

 

 

Τροποποίηση

του άρθρου 9

του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

 

 

 

«(3) Κατά την ανατροφή του τέκνου, οι γονείς μεριμνούν για τη ψυχική υγεία, την περίθαλψη, την υποστήριξη και την ανάπτυξή του.».

 

 

 

Αρ. Φακ.:

ΜΧ/

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι οι γονείς κατά την ανατροφή του τέκνου τους έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για τη ψυχική υγεία, την περίθαλψη, την υποστήριξη και την ανάπτυξή του.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να τονιστεί εμφαντικά η σημασία που πρέπει να δίνεται τόσο από τους γονείς όσο και από το κράτος και τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς στην προστασία των ανηλίκων από οποιοδήποτε κλονισμό της ψυχικής τους υγείας, όπως και στην υποστήριξή τους όταν διαπιστώνονται τέτοια περιστατικά.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτροπή επίδειξης αμελούς συμπεριφοράς ή αδιαφορίας, εκ μέρους εμπλεκόμενων προσώπων και αρμόδιων φορέων στις περιπτώσεις που ανήλικος χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης.

 

 

 

 

Δρ. Κυριάκος Χατζηγιάννης

Βουλευτής Περιφέρειας Αμμοχώστου

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus